ציוריה של אורנה בן-שושן מעטרים מגאזינים ברחבי עולם:
לפניכם לקט משערי מגאזינים וכתבות מצולמות