אברהם אברהם
2003

נוח נוח
2003

החיבוק החיבוק
2003

מן מן
2003

דודאים דודאים
2003

הגר הגר
2003

לאה ורחל לאה ורחל
2002

יעקב יעקב
2003

אשירה אשירה
2003

בצלאל בצלאל
2003

גן נעול גן נעול
2003

רבקה רבקה
2003
 

יוסף יוסף
2003