הביישן הביישן
2007

הגנדרן הגנדרן
2007

עקרת בית עקרת בית
2007

המנורן המנורן
2007

השחקן השחקן
2007

איש הגשם איש הגשם
2007

החד החד
2007

המתוק המתוק
2007